Ubytování v roubené chalupě


NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ JESENÍKŮ

Vodoinstalace

Objekt horské chaty bude napojen vodovodem z nově vybudované vrtané studny na pitnou vodu a současně vodovodní  přípojkou z veřejného vodovodního řadu. Vnější vodovod ze studny i vodovodní přípojka budou ukončeny v 1.PP objektu, kde budou na jednotlivých potrubích osazeny vodoměrné sestavy a umístěna tlaková vyrovnávací nádoba. Potrubí bude vedeno ve stěnách a v podlaze a bude izolováno pomocí ochranných trubic Mirelon.

Obraz661s.jpgObraz636s.jpg

Obraz661s.jpgObraz636s.jpg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


TOPlist