Ubytování v roubené chalupě


NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ JESENÍKŮ

Komíny a kanalizace

Komín v každé ubytovací jednotce je proveden třísložkový stavebnicový jednoprůduchový s víceúčelovou šachtou, systém Schiedel UNI. Nadstřešní část je vyzděna na krakorcovou desku umístěnou nad hambálkami krovu z lícových cihel. Mezi objektem a ČOV je na lomu kanalizace osazena plastová revizní šachta. Za ČOV je osazena revizní a vstupní betonová šachta, která bude sloužit pro odběr vzorků z čistírny. Dešťové vody ze střechy objektu jsou odvedeny dešťovou kanalizací do odtokové větve z kontrolní šachty umístěné za ČOV a odtud přes vyústní objekt do přilehlé vodoteče.

Obraz661s.jpgObraz636s.jpg

Obraz661s.jpgObraz636s.jpg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


TOPlist