Ubytování v roubené chalupě


NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ JESENÍKŮ

Tepelná izolace podkroví

V současné době probíhá vkládání tepelné izolace do obvodových a štítových stěn podkroví. Poté budou opláštěny sádrovláknitými deskami Fermacell na ocelové nosné konstrukci. Dále byla položena první vrstva ze skladby podlah podkroví a to cementotřískové desky Cetris tl. 10mm, které fungují jako protipožární vložka.
Vnitřní elektroinstalace bude napojena z bytového rozvaděče samostatného pro každou ubytovací jednotku. Umístění bytových rozvaděčů je ve střední dělící zděné stěně v místnosti lyžárny, kde budou také umístěny i zásuvky na 400V. Vnitřní dělící příčky v podkroví tl. 100, 150 a 250mm jsou navrženy ze sádrovláknitých desek Fermacell na ocelových profilech s vloženou tepelnou izolací. Příčky tl. 150 a 250mm jsou navrženy s dvojitým opláštěním sádrovláknitými deskami. Obvodové stěny podkroví budou provedeny z jednostranně opláštěné příčky sádrovláknitými deskami Fermacell s vloženou tepelnou izolací.

Obraz661s.jpgObraz636s.jpg

Obraz661s.jpgObraz636s.jpg

Comments are closed.


TOPlist