Ubytování v roubené chalupě


NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ JESENÍKŮ

ČOV

Pro čištění odpadních vod je navržena anaerobně – aerobní domovní čistírna ČOV AN 20. Čistírna se sestává z postupně protékající usazovací části, kde jsou odstraňovány usaditelné látky (primární kal). Dále následuje dvoustupňový anaerobní biofiltr, který slouží k odstranění hlavního podílu organických látek a aerobní bilofiltr sloužící k aerobnímu dočištění anaerobně předčištěných vod. K zachycení nerozpuštěných a koloidních látek a stabilizaci odtoku je zabudován stěrkopískový filtr. Způsob provedení čistírny nevyžaduje pro její provoz připojení na zdroj elektrické energie. Odvětrání čistírny bude zajištěno atypickým bočním odvětrávacím potrubím, které bude vyvedeno přes víceúčelovou komínovou šachtu nad střechu objektu.

Obraz661s.jpgObraz636s.jpg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


TOPlist