Ubytování v roubené chalupě


NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ JESENÍKŮ

Betonáž základových pasů

Před betonáží základů byl do základové spáry vložen po obvodu objektu zemnící pásek FeZn pro uzemnění bleskosvodu objektu. Základová spára u vnějších základů byla provedena v nezámrzné hloubce, t.j. min. 1200mm od úrovně upraveného terénu a na rostlém terénu. Základové konstrukce byly provedeny z betonu prostého B15.

Obraz636s.jpgObraz627s.jpg

Obraz636s.jpgObraz627s.jpg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


TOPlist